ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χρήστου Λαδά 73, T.K. 145 62
Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: 210 8085363 – Φαξ: 210 8085364
www.holistichealthcentre.gr
E-mail: info@hhcentre.com

Είθε όλοι να είναι ευτυχισμένοι.

Είθε όλοι να είναι υγιείς. Είθε κανείς να μην υποφέρει. Είθε όλοι να βλέπουν το καλό.