Εφαρμογή Θερμικού Μικροκαυτηριασμού στην Αντιμετώπιση της Ημικρανίας, Headache Medicine

Scientific Research Publishing/ July 2019

22nd National Convention / India 2018

NIPICON / 2018

3rd Scar Meeting / March 2010

2nd Scar Meeting / September 2008

7th Asia Pacific Burns Congress / Jan 2009

Conference on Pain Management / 2002