Συνέντευξη στο περιοδικό Ε της Ελευθεροτυπίας - Ιανουάριος 2011